Ajankohtaista

Unionin tuomioistuin täsmensi velvoitetta käydä yhteistoimintaneuvottelut suunniteltaessa joukkovähe

Unionin tuomioistuin antoi 7.8.2008 tuomion asioissa C-61/17, C-62/17 ja C-72/17, joka täsmentää yhteistoimintalain (30.3.2007/334) 8 luvun sääntelemiä neuvotteluvelvoitteita suunniteltaessa joukkovähennyksiä tilanteessa, jossa toinen yhtiö käyttää määräysvaltaa työntekijöiden työnantajayhtiössä. Tuomiolla määriteltiin aiempaa täsmällisemmin ja laajemmin ne kriteerit, joiden täyttyessä neuvotteluvelvoite syntyy, ja tuomio tämän myötä tarjoaa työntekijöille aiempaa parempaa suojaa joukkovähennystilanteissa. Yhteistoimintalain 44 §:n mukaisesti neuvotteluvelvoitteita koskevia säännöksiä sovelletaan työnantajan harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisan

Viimeisimmät uutiset
Arkisto

Ratkaisu edellä.

Asianajotoimisto Ruoholahti Oy

Advokatbyrå Gräsviken Ab

Attorneys Ruoholahti Ltd

Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki 

(Ruoholahden HTC-Center, PINTA-talo, 2.krs)


+358 10 219 4444

toimisto@ruoholahtilaw.fi

Y-tunnus: 2629341–1