Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Aku Rantasalo

Advokat, vicehäradshövding

Aku Rantasalo har specialiserat sig i försäkrings- och skadeståndsrätt samt tvistelösning. Han är särskilt insatt i risk- och ansvarsfrågor relaterade till stora och medelstora företag och skadeförsäkringsärenden. Tack vare sin långa karriär inom försäkringsbranschen har Aku även en bred erfarenhet av skadeståndsrättens olika frågor.

 

Aku har skött framgångsrikt ett flertal av ansvars-, egendom- och personskaderelaterade rättegångar. Till hans kompetensområde hör även frågor beträffande byggnads- och entreprenadavtal. Därutöver har Aku en lång erfarenhet av avtalsrättsliga uppdrag för företagsklienter.

 

Språk
 

finska, engelska, svenska

 

Föreningsverksamhet

 

 • Suomalainen lakimiesyhdistys ry

 • Suomen vakuutuslakimiesten yhdistys ry

 

Utbildning
 
 • Advokat 2016

 • Vicehäradshövding 2006

 • Juris kandidat, Helsingfors universitet 2003

 

Arbetserfarenhet
 
 • Advokatbyro Gräsviken Ab, partner 2015

 • Lakiasiaintoimisto Novalex, partner 2008–2014

 • LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, jurist, ersättningschef 2006–2014

 • Lakiasianpalvelut Rantasalo & Rantasalo Ky, partner
  2005–2013

 • VAV Asunnot Oy, bolagsjurist 2002–2005

 

Förtroendeuppdrag
 
 • Försäkringsnämnden (FINE) suppleant 2012–2014

 

 

Tillbaka

Kontakt:

 

aku.rantasalo(at)ruoholahtilaw.fi

 

+ 358 50 517 3500