Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Avtals- och bolagsrätt

Vi erbjuder mångsidiga och högklassiga avtalsrättsliga tjänster för att stöda och främja företagets affärsverksamhet. Vid behov deltar vi även i avtalsförhandlingar. Vi erbjuder bolagen en kartläggning angående företagets avtalsrättsliga risker samt due diligence-service.

 

Vår byrå erbjuder en genomgång av de lagstadgade ansvaren och förpliktelserna som kan uppstå för styrelsen eller ledningsgruppen. Bolag är bundna av inte bara aktiebolagslagen, utan även övriga stadganden inom bolagsrätten samt reglerna för god förvaltning – i vår konsultering kombinerar vi juridiken med rättsfall och praxis från branschen.

 

Vid behov kan vi agera som juridiska rådgivare för företagsledningen och erbjuda juridiska tjänster för styrelsearbetet (Corporate Governance). Till våra tjänster hör även uppgörande av direktör- och delägaravtal samt riskkartläggning för företagsledningen.

 

Kontakta:

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab är verksam i Helsingfors.

 

 

Tillbaka