Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

 

Mikko Mäenpää har specialiserat sig i arbetsrätt och frågor i anknytning till personaladministration samt tvistlösning. Han har väglett både små och stora företag i olika tvist- och problemsituationer i anknytning till personalen samt i planering och förverkligande av åtgärder. Till honom kan företag, privatpersoner samt föreningar vända sig för hjälp.

 

Mikko har arbetat som personaladministrationsjurist för ett företag. Han har också arbetat för en arbetsmarknadsorganisation och har därmed ett täckande specialkunnande i frågor gällande kollektivavtal. Mikko har genom hela sin karriär fungerat som en utbildare i företagsinterna skolningar samt olika öppna skolningstillfällen. Rättegångar har han skött både i allmänna domstolar och i arbetsdomstolen.

 

På grund av sin försäkringsbolagsbakgrund hör även försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor till Mikkos kunnighetsområde. Därtill är han insatt i bostadsköp, bolagsrättsliga frågor samt hyrning av affärslokaler.

 

Språk

Finska, engelska och svenska

 

Utbildning

Ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola 2008

Juris kandidat, Helsingfors universitet 2005

 

Arbetserfarenhet

Advokatbyrå Gräsviken Ab, 2018-

Palvelualojen työnantajat Palta ry, 2014-2018

Advokatbyrå Novalex Oy, 2008-2014

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, 2005-2014

 

 

Tillbaka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillbaka

Kontakt:

 

mikko.maenpaa(at)ruoholahtilaw.fi

 

+358 50 337 9234