Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Företagssanering och konkurs

Vi sköter uppdrag relaterade till företagssaneringar och konkurser. Vi erbjuder även tjänster för borgenärer för övervakandet av deras intressen i insolvensförfaranden.

 

Till företagsverksamhet hör oundvikligen risken av att bolaget möter ekonomiska svårigheter, varmed bolagets styrelse/ ägare måste överväga företagssanering eller till och med ansöka om konkurs. Innan man vidtar dessa åtgärder är det ofta ändamålsenligt att utreda möjligheterna till en frivillig skuldreglering. Vi erbjuder tjänster berörande detta skede.

 

Vi sköter även likvidationsförfaranden, som enligt nuvarande aktiebolagslagen är ett sätt att upplösa ett aktiebolag.  

 

Som en del av insolvensförfaranden sköter vi även rättegångar i anslutning därtill, exempelvis återvinningstalan eller käromål beträffande ansvar enligt aktiebolagslagen.

 

Kontakta:

Advokat Otso Nykänen tel: + 358 50 410 0960

Advokat Tero Reponen tel. + 358 50 590 7562


Advokatbyrå Gräsviken Ab är verksam i Helsingfors.

 

 

Tillbaka