Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Förmögenhets- och arvsrätt

Vi sköter förmögenhets- och arvsrättsliga uppdrag, som kan vara t.ex. frågor relaterade till äktenskap, äktenskapsförord, underhåll av barn, upphörande av äktenskap eller ett samboförhållande och familjens förmögenhetsarrangemang.

 

Juridisk planering inom familjen är vettigt riskkontroll, som kan eliminera många potentiella problem i framtiden, ifall det görs rätt.

 

Socialskyddsarrangemang kan för företagare beröra både dem själva och den övriga familjen.

 

Vi sköter alla kvarlåtenskapsrättsliga arrangemang från uppgörande av testamente till bouppteckningen, boutredningen och arvskiftet.  

 

Arvsrätten innehåller flera tolkningssituationer, som det är skäl att utreda redan på förhand. Ett kontrollerat och väl planerat skifte av egendomen till följande generation kan exempelvis ha avgörande betydelse i beskattningen.

 

Kontakta:

 

Advokat Otso Nykänen tel. +358 50 410 0960

Advokat Tero Reponen tel. +358 50 590 7562

 

Advokatbyrå Gräsviken är verksam i Helsingfors.

 

 

Tillbaka