Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Jussi Laasonen

Advokat, vicehäradshövding

Jussi Laasonen har specialiserat sig i frågor kring skadestånds- och försäkringsrätt samt tvistelösning. Han har under flera år biträtt och varit rådgivare för både inhemska och utländska företag i diverse frågor relaterade till skadeståndsansvar och försäkringsersättningar.

 

Jussi har framgångsrikt företrätt sina huvudmän i rättegångar och skiljeförfaranden bl.a. angående produktansvar, personskador, miljöskador och skadeståndsansvar för sakkunniga inom diverse yrkesområden samt i försäkringstvister. Till Jussis expertisområden hör även transportförsäkringar och regleringen inom försäkringsbranschen.  

 

Jussi har gjort en lång karriär inom försäkringsbranschen och han är en omtyckt föreläsare inom skadestånds- och försäkringsrättens område. Internationella advokatindexet PLC Which Lawyer:s Insurance Handbook placerar Jussi bland Finlands ledande advokater.

 

Jussi är en av författarna av boken Vastuuvakuutus. Verket är den enda heltäckande utredningen på ansvarsförsäkringar i Finland.

 

Språk
 

finska, engelska, svenska

 

Utbildning
 
 • Juris kandidat, Helsingfors universitet 1991

 • Vicehäradshövding 1992

 

Föreningsverksamhet
 
 • Finlands Advokatförbund rf

 • Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry

 • Suomen Vakuutusyhdistys ry (– Försäkringsförening i Finland?)

 • Finlands Juristförbund rf

 • Suomen välimiesoikeusyhdistys - Skiljedomsrättsliga föreningen i Finland ry

 • Comité Maritime Internationale (CMI), Finlands division

 

Arbetserfarenhet
 
 • Advokatbyrå Gräsviken Ab, partner 2014

 • Advokatbyrå Aurejärvi AB, partner 2011–2014

 • Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab, specialist counsel 2006–2011

 • Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola (nuvarande Pohjola Försäkring Ab), jurist, ersättningschef, avdelningsföreståndare 1993–2005

 • Domstolsväsendet, tf. stadsfiskal, tf. justitierådman 1992–1993

 

Förtroendeuppdrag
 •  
 • Försäkringsnämnden, medlem 2001–2006

 • Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry, styrelsemedlem 2011–2014, ordförande 2014–

 

Publikationer

 

Vastuuvakuutus (2014)

(Tillsammans med Esbjörn af Hällström och Hannu Ijäs)

 

 

Tillabaka

Kontakt:
 

jussi.laasonen(at)ruoholahtilaw.fi

 

+ 358 50 302 1382