Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Menestyksellinen riidanratkaisu edellyttää paitsi oikeudellista osaa-mista myös vahvaa käytännön kokemusta.

 

Asianajajamme ovat riitojen ratkaisun ammattilaisia. Hoidamme oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa sekä välimiesmenet-telyissä.

 

Erityistä kokemusta meillä on vakuutus-, vahingonkorvaus-, ra-kennusurakka- ja työriidoista sekä sananvapauteen liittyvien rii-tojen hoitamisesta. Olemme myös edustaneet useita asiakkai-tamme lunastus- ja muissa yhtiöoikeudellisissa erimielisyyksissä.

 

Tiedustelut:

Asianajaja Jussi Laasonen puh. +358 50 302 1382

Asianajaja Otso Nykänen puh. +358 50 410 0960

Asianajaja Aku Rantasalo puh. + 358 50 517 3500

 

 

Asianajotoimisto Ruoholahti palvelee Helsingissä.