Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Contadores e Cia

Advokatbyrå Gräsviken Ab

 

Vår byrå är belägen i Gräsviken, Helsingfors, i HTC-Centerns PINTA-hus. Vi erbjuder högklassiga juridiska tjänster för både företag och privatpersoner. Tack vare byråns storlek kan vi sköta alla uppdrag smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt.

 

Byrån har exceptionellt stark expertis i försäkrings- och skadeståndsrelaterade ärenden och vi har därmed utmärkta förutsättningar att erbjuda tjänster till försäkringsbolag och deras klientföretag.

 

Vi erbjuder även omfattande affärsjuridiska tjänster för företag och sköter alla typiska juridiska uppdrag som framkommer i företagsverksamhet, till exempel arbets-, avtals- och bolagsrättsliga ärenden samt företagsköp.

 

Förutom allmän affärsjuridisk sakkunnighet har vi även en stark erfarenhet i tvistelösning både i domstolar och i skiljeförfaranden.

Vi är specialiserade i juridiska frågor kring byggnadsentreprenad och tvistelösning inom byggbranschen.

Till vår praktik hör även yttrandefrihetsärenden.  

 

Byrån har stark expertis i frågor relaterade till insolvensförfaranden.

 

För privatpersoner erbjuder vi bland annat rådgivning i förmögenhetsrättsliga frågor, exempelvis vid utredningen av dödsbon samt arvskifte. Vi biträder privatpersoner även i tvistemål, typiska fall är tvister i samband med bostadsköp.

 

Mera om våra tjänster:

 

Våra tjänster för företag

 

Våra tjänster för privatpersoner

 

Advokatbyrå Gräsviken har bundit sig till att följa Finlands Advokatförbunds regler.

 

Mera information: http://www.asianajajaliitto.fi/sv