top of page
logo2.png

Ajankohtaista

Jussi Laasonen edusti päämiestämme menestyksekkäästi korkeimmassa oikeudessa

Korkein oikeus antoi 22.6.2017 merkittävän ennakkoratkaisun sopimusvastuuta koskevan rajoitusehdon tulkinnasta toimistomme osakkaan Jussi Laasosen hoitamassa asiassa.


Päämiehemme, vakuutuksenottaja A Oy, oli alihankintasopimuksen perusteella kuljettanut B Oy:n toimeksiannosta C Oy:lle raaka-ainetta. Raaka-aineeseen oli sekoittunut kuljetuksen aikana toista ainetta, koska A Oy:n työntekijä ei ollut riittävästi puhdistanut ajoneuvon säiliötä ennen kuljetusta. B Oy oli korvannut C Oy:lle sekoittumisesta aiheutuneen vahingon, ja A Oy oli velvoitettu korvaamaan B Oy:n maksaman vahingonkorvauksen määrä B Oy:lle.


A Oy:n konkurssipesän vaadittua yhtiön vahingonkorvausvastuun perusteella korvausta yhtiön toiminnan vastuuvakuutuksesta päämiehemme kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska vastuuvakuutuksen ehdon mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustui sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta. Korkein oikeus katsoi, että koska A Oy:n velvollisuus huolehtia säiliön puhdistamisesta oli perustunut pelkästään sen ja B Oy:n väliseen sopimukseen, puhdistamisvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutunutta vahinkoa ei ollut korvattava vastuuvakuutuksesta.


Korkein oikeus katsoi lisäksi, että päämiehemme oli täyttänyt vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuutensa.

Viimeisimmät uutiset
Arkisto
bottom of page