Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Rakennusurakat ja rakentaminen

Rakennusurakkaan sisältyy usein eri osapuolten kannalta merkit-täviä taloudellisia intressejä. Asiantuntijoiden mahdollisimman ai-kainen mukanaolo hankkeessa antaa usein parhaat edellytykset välttää rakennusurakkariitoihin joutumista.

 

Meillä on rakennusurakka-asioista pitkäaikainen kokemus ja palve-lemme rakennushankkeiden eri osapuolia. Rakennusurakoihin ja -hankkeisiin liittyvissä asioissa palveluitamme ovat mm. neuvon-tapalvelut ja konsultointi rakennushankkeen eri vaiheissa. 

 

Asiantuntijoidemme osaaminen ja kokemus antavat hyvät edelly-tykset rakennusurakkariitojen menestyksekkääseen hoitamiseen. 

 

Tiedustelut:

Asianajaja Aku Rantasalo puh. +358 50 517 3500

 

Asianajotoimisto Ruoholahti palvelee Helsingissä.