top of page
Palvelumme yksityishenkilöille

Varallisuus- ja perintö oikeus

Hoidamme varallisuus- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja, joita voivat olla mm. avioliittoon, avioehtosopimuksiin, avio- tai avoliiton päättymiseen ja perheen varallisuusjärjestelyihin liittyvät asiat.

 

Perheen sisäiset oikeudelliset järjestelyt ovat järkevää riskienhallintaa, joka oikein toteutettuna eliminoi monet tulevaisuudessa vaanivat ongelmat.

 

Yrittäjillä sosiaaliturvan järjestäminen voi koskea sekä itse yrittäjää että muuta perhettä.

 

Huolehdimme jäämistöoikeudellisista järjestelyistä, kuten testamentin laadinnasta, perunkirjoituksesta, pesänselvityksestä ja perinnönjaosta. 

 

Perintöoikeuteen liittyy lukuisia tulkintatilanteita, jotka on syytä kartoittaa jo etukäteen. Esimerkiksi omaisuuden hallittu siirto seuraavalle sukupolvelle voi vaikuttaa ratkaisevasti verotukseen.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:
ikoni_8.png
bottom of page