top of page
Palvelumme yrityksille

Vahingonkorvaus-

oikeus

Toimistomme juristeilla on pitkä ja monipuolinen kokemus vaativista yritysten toimintaan liittyvistä vahingonkorvausriidoista.

Olemme perehtyneet erityisesti yritysten välisiin tuotevastuukysymyksiin, ympäristövastuuseen, henkilövahinkoihin sekä asiantuntijavastuuseen (Professional Indemnity). Juristeillamme on myös laaja kokemus yritysjohdon vahingonkorvausvastuuseen liittyvistä kysymyksistä.

Juristeillamme on myös syvällinen ymmärrys vahingonkorvausasioiden liittymisestä erilaisiin vakuutuksiin. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:
quotes-blue.png
Vahingonkorvausasioiden tehokkaalla hoitamisella on saavutettavissa  merkittä viä  taloudellisia hyö tyjä.
ikoni_9.png
bottom of page