Asianajotoimisto Ruoholahti Oy | Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | Y-tunnus: 2629341–1

 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Advokatbyrå Gräsviken Ab | Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors | +358 10 219 4444 | toimisto@ruoholahtilaw.fi | FO-nummer: 2629341–1

 

Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Varallisuus- ja perintöoikeus

Hoidamme varallisuus- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja, joita voivat olla mm. avioliittoon, avioehtosopimuksiin, avio- tai avo-liiton päättymiseen ja perheen varallisuusjärjestelyihin liittyvät asiat.

 

Perheen sisäiset oikeudelliset järjestelyt ovat järkevää riskien-hallintaa, joka oikein toteutettuna eliminoi monet tulevaisuudessa vaanivat ongelmat.

 

Yrittäjillä sosiaaliturvan järjestäminen voi koskea sekä itse yrittä-jää että muuta perhettä.

 

Huolehdimme jäämistöoikeudellisista järjestelyistä, kuten testa-mentin laadinnasta, perunkirjoituksesta, pesänselvityksestä ja pe-rinnönjaosta. 

 

Perintöoikeuteen liittyy lukuisia tulkintatilanteita, jotka on syytä kartoittaa jo etukäteen. Esimerkiksi omaisuuden hallittu siirto seuraavalle sukupolvelle voi vaikuttaa ratkaisevasti verotukseen.

 

Tiedustelut:

 

Asianajaja Otso Nykänen puh. +358 50 410 0960

Asianajaja Tero Reponen puh. + 358 50 590 7562

 

 

Asianajotoimisto Ruoholahti palvelee Helsingissä.