Ajankohtaista

Merkittävä korkeimman oikeuden tuomio koskien työaikasidonnaisten työsuhdesaatavien vanhentumista

Korkein oikeus antoi 12.2.2018 merkittävän työoikeudellisen ennakkopäätöksen KKO 2018:10 koskien työaikasidonnaisten saatavien vanhentumista. Ratkaisu linjaa työsopimuslain mukaisen viiden vuoden vanhentumisajan soveltamisalaa suhteessa työaikalain kahden vuoden vanhentumisaikaan. Ratkaisun myötä työaikalain kahden vuoden vanhentumisaikaa sovelletaan kaikkiin työaikasidonnaisiin korvauksiin riippumatta siitä, onko näistä korvauksista sovittu työehtosopimuksella vai ei. Työsopimuslaki sisältää yleisen palkkasaatavia koskevan vanhentumissäännöksen, jonka mukaan työntekijän palkkasaatava lähtökohtaisesti vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä. Lakia koskevissa esitöissä on todettu

Tervetuloa Mikko Mäenpää!

Ylpeinä ilmoitamme, että Mikko Mäenpää on liittynyt toimistomme joukkoon! Mikko on erikoistunut työoikeuteen ja henkilöstöhallinnollisiin kysymyksiin. Mikon osaamisalueeseen kuuluvat myös vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudelliset kysymykset. Tervetuloa Mikko!

Viimeisimmät uutiset
Arkisto

Ratkaisu edellä.

Asianajotoimisto Ruoholahti Oy

Advokatbyrå Gräsviken Ab

Attorneys Ruoholahti Ltd

Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki 

(Ruoholahden HTC-Center, PINTA-talo, 2.krs)


+358 10 219 4444

toimisto@ruoholahtilaw.fi

Y-tunnus: 2629341–1